Oświadczenie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej dotyczące sytuacji na polsko-ukraińskich przejściach granicznych

Granica

Blokady na przejściach granicznych Hrebenne – Rawa Ruska, Korczowa – Krakowiec oraz Dorohusk – Jagodin utrudniają współpracę gospodarczą Polski i Ukrainy. Są przeszkodą dla przewoźników, handlowców i przedsiębiorców z obu naszych krajów. Eksport towarów drogą […]

Dajmy szansę osobom z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Podpisano pierwsze porozumienie o współpracy z organizacjami pracodawców

W środę, 21 czerwca b.r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, z inicjatywy Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (KSON), odbyło się kolejne spotkanie międzyśrodowiskowe „Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z […]

Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce

Ukraina

Uproszczenie procedury wejścia na rynek medyczny dla specjalistów, większa współpraca przedsiębiorców i NGO`s w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie dostępności do zajęć z nauki języka polskiego, centralizowanie wsparcia administracyjno-prawnego – to […]

Fundacja Polskie Hotele Niezależne zawarła porozumienie o współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Fundacja Polskie Hotele Niezależne zawarła porozumienie o współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Fundacja Polskie Hotele Niezależne, poprzez szeroki zakres współdziałania i tworzenia wartości dodanej dla gości hotelowych, reprezentuje i wspiera polskie, rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku. Dziś, szerokorozumianej współpracy i wsparcia potrzebuje […]