O nas

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju.

Warszawska Izba Gospodarcza od 1990 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera zrzeszone firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym.

Podstawowe kierunki działalności Izby to:

  • rozwój przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności,
  • integracja Członków Izby,
  • wzmocnienie roli samorządu gospodarczego,
  • współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw,
  • promowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców,
  • propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie.

Członkostwo w Izbie daje możliwość nawiązania owocnych kontaktów biznesowych, poszerzenia rynków zbytu, a także podniesienia kompetencji kadry pracowników.

Zapraszamy do współpracy!
tel: +48 22 22 50 111
tel: +48 22 40 50 253
fax: +48 22 300 11 76
e-mail: biuro@wig.waw.pl

Jeżeli chcesz zostać członkiem WIG, wystarczy przesłać wypełnioną Deklarację członkowską WIG.


Silk Road Poland