Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego powstało w 2005 roku i tworzy je 9 Izb Gospodarczych działających na terenie Mazowsza:

  • Ciechanów
  • Legionowo
  • Ostrów Mazowiecka
  • Płock
  • Płońsk
  • Radom
  • Siedlce
  • Sochaczew
  • Warszawa

Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego (FIGWM) od początku swojej działalności wpływa na porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami zrzeszonymi w organizacjach samorządu gospodarczego, a władzami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Forum stanowi płaszczyznę do współpracy na rzecz aktywnego rozwoju województwa.

W 2019 roku przewodnictwo w Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego przejęła Wschodnia Izba Gospodarcza.

Oficjalną stroną FIGWM jest   www.sejmikgospodarczy.org

Dane teleadresowe – Izby Gospodarcze tworzące Forum

Mazowiecka Izba Gospodarcza
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 28 A
tel: +48 502 277 787
e-mail: dyrekcja.mig@wp.pl
www.migciechanow.pl

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie
05-119 Legionowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 pok.207
tel/fax: +48 22 767 96 08
e-mail: izba@piwgl.pl
www.pigwl.pl

Ostrowska Izba Rolno-Przemysłowa
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Kościuszki 9/4
tel/fax: +48 29 745 10 01
e-mail: biuro@oig.org.pl
www.oig.org.pl

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
09-400 Płock, ul. Stary Rynek 9/1-2
tel/fax: +48 24 364 99 89
e-mail: biuro@igrp.com.pl
www.igrp.com.pl

Płońska Izba Gospodarcza
09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 9
tel/fax: +48 23 662 29 67
e-mail: pig@plonska.pl
www.plonska.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
26-600 Radom, ul. Rwańska 7 – I p.
tel: +48 384 56 60
fax: +48 384 56 61
e-mail: izba@radomskibiznes.pl
www.radomskibiznes.pl

Wschodnia Izba Gospodarcza
08-110 Siedlce, ul. ul. 3 Maja 28, p. 311
tel/fax: +48 25 633 47 00
e-mail: sekretariat@wig-wn.pl
www.wig-wn.pl

Powiatowa Izba Gospodarcza
96-500 Sochaczew, ul. 1-go Maja 5
tel: +48 501 443 369
www.pig.e-sochaczew.pl

Warszawska Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok. 455
tel: +48 22 22 50 111
fax: +48 22 300 11 76
e-mail: biuro@wig.waw.pl
www.wig.waw.pl