Szkolenia

Oferta szkoleniowa Warszawskiej Izby Gospodarczej adresowana jest do Przedsiębiorców oraz administracji publicznej.

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt: biuro@wig.waw.pl

Oferujemy szkolenia z zakresu:

 1. Motywowania pracowników
 2. Zarządzania przez wartości
 3. Trening przeciwdziałania anomii pracowniczej
 4. Asertywności pracowniczej
 5. Asertywności godnościowej
 6. Komunikacji interpersonalnej
 7. Komunikacji w projekcie
 8. Komunikacji i pracy w zespole
 9. Współpracy zespołowej
 10. Trening Umiejętności Menedżerskich
 11. Funkcji i zadań lidera
 12. Wzbudzania motywacji i zaangażowania pracowników
 13. Zarządzania zespołem pracowniczym
 14. Treningu Umiejętności Trenerskich
 15. Sztuki prezentacji/autoprezentacji
 16. Zarządzania czasem
 17. Metod ewaluacji pracowników
 18. Radzenia sobie ze stresem
 19. Obsługi klienta
 20. Treningu interpersonalnego

 

Szkolenie: Etykieta w Biznesie z Elementami Protokołu Dyplomatycznego


Silk Road Poland