Członkostwo w WIG – dlaczego warto?

Warszawska Izba Gospodarcza od 1989 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy. Godnie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera w dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym.

Członkostwo w Izbie daje możliwość nawiązania owocnych kontaktów biznesowych, poszerzenia rynków zbytu, a także podniesienia kompetencji kadry pracowników.

PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI IZBY TO:

 • wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności
 • integracja Członków Izby
 • współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw
 • promowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi
 • propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie
 • wzmocnienie roli samorządu gospodarczego

CZŁONKOM IZBY ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:

 • uczestnictwo w cyklicznych webinarach branżowych
 • wsparcie Firmy w organizacji wydarzeń on-line
 • publikację informacji o Firmie w serwisach www.wig.waw.pl, www.sejmikgospodarczy.org, www.erece.org oraz newsletterach
 • konsultacje z ekspertami Firm Członkowskich w zakresie min. prawa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, optymalizacji procesów działalności eksportowej itp.
 • mailing i newslettery dotyczące wydarzeń i działalności Izby
 • uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Klubu Członkowskiego, dostępnych wyłącznie dla Firm Członkowskich
 • promocję oferty specjalnej Firmy, dedykowanej członkom zrzeszonym w: WIG, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego oraz Polskiego Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych, którym ta oferta zostanie przedstawiona jako program lojalnościowy grupy zakupowej WIG.
 • kampanię informacyjną skierowaną do:
  – media w Polsce ok. 70 000 e-maili,
  – przedsiębiorcy krajowi ok. 500 000 e-maili,
  – przedsiębiorcy z Europy Centralnej i Wschodniej ok. 300 000 e-maili,
  – informacje skierowane do social media,
 • publikację materiałów w serwisach www.wig.waw.pl, www.liderzyinnowacyjnosci.com, www.ttg.news, www.polskiemedia.org, www.sejmikgospodarczy.org, a także obcojęzycznych www.erece.org (ru), www.ttgbaltic.eu (ru), www.ttgce.eu (en).
 • abonament oprogramowania (CRM) do zarządzania on-line, bazą danych oraz mailingu masowego na preferencyjnych warunkach.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Dzięki wieloletniej, efektywnej współpracy z izbami gospodarczymi z całego świata, mamy możliwość wsparcia polskich przedsiębiorców w nawiązaniu nowych kontaktów międzynarodowych.

W ramach oferty dodatkowej proponujemy:

 • kojarzenie partnerów biznesowych (wyszukiwanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych, organizacja e-spotkań B2B)
 • analizę zagranicznych rynków pod kątem wprowadzenia danego produktu/usługi klienta
 • wsparcie merytoryczne oraz językowe przy tworzeniu prezentacji i materiałów promocyjno-informacyjnych danej firmy
 • organizacja misji handlowych wyjazdowych i obsługa przyjazdowych
 • organizacja e-targów kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.
 • współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi (realizacja umów), placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej
 • współpraca z krajowymi instytucjami promocji międzynarodowej i administracji publicznej

Serdecznie zapraszam do współpracy!

Warszawska Izba Gospodarcza
Sekretariat:
tel. +48 22 22 50 111
tel. +48 22 415 99 28
fax +48 22 300 11 76
e-mail: biuro@wig.waw.pl

Jeżeli chcesz zostać członkiem WIG, wystarczy przesłać wypełnioną Deklarację członkowską WIG.


Silk Road Poland