Zespół

Zarząd Warszawskiej Izby Gospodarczej kadencji 2020-2023:

 • Marek Traczyk – Prezes Zarządu
 • Karol Dobrowolski – Wiceprezes Zarządu
 • Katarzyna Kaczmarska – Członek Zarządu
 • Ada Kostrz-Kostecka – Wiceprezes Zarządu
 • Bogusław Zalewski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Warszawskiej Izby Gospodarczej kadencji 2020-2023:

 • Marcin Zamoyski – przewodniczący Rady
 • Jerzy Bednarek
 • Jacek Buchacz
 • Michał Czartoryski
 • Krzysztof Czeszejko-Sochacki
 • Ilona Klejnowska-Kamińska
 • Teresa Kudyba
 • Lucjan Łukasik
 • Waldemar Malicki
 • Robert Mikulski
 • Krzysztof Moczulski
 • Antoni Neczyński
 • Ewa Piacentile
 • Krzysztof Rajczewski
 • Marian Serwach
 • Rafał Szmytke
 • Elżbieta Urbańczyk-Baumann
 • Alicja Strześniewska
 • Marian Szypuła

WIG posiada wykwalifikowaną kadrę posiadającą bogate doświadczenie w realizacji działań animujących rozwój gospodarczy jak i doświadczonych, wykwalifikowanych Trenerów.

Warszawska Izba Gospodarcza na stałe współpracuje z profesjonalistami z zakresu promocji gospodarki, public relations, promocji inwestycji, trenerami umiejętności miękkich i twardych oraz specjalistami z zakresu funduszy europejskich.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz do przystąpienia do samorządu gospodarczego.

Jeżeli chcesz zostać członkiem WIG, wystarczy przesłać wypełnioną Deklarację członkowską WIG.

 


Silk Road Poland