Współpraca międzynarodowa

Warszawska Izba Gospodarcza wpiera budowę wizerunku Mazowsza jako nowoczesnego regionu, powiązanego więziami gospodarczej współpracy z szeregiem państw europejskich i azjatyckich.

W ramach oferty proponujemy:

 • kojarzenie partnerów biznesowych (wyszukiwanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych, organizacja spotkań B2B),
 • analizę zagranicznych rynków pod kątem wprowadzenia danego produktu/usługi klienta,
 • asystę przy organizacji międzynarodowych spotkań B2B – kompleksowa usługa wsparcia organizacyjnego, językowego oraz merytorycznego podczas Państwa biznesowych wyjazdów zagranicznych, obejmująca: Organizację logistyczną wyjazdu,
 • wsparcie merytoryczne oraz językowe przy tworzeniu prezentacji i materiałów promocyjno – informacyjnych danej firmy,
 • wsparcie merytoryczne oraz językowe podczas roboczych oraz oficjalnych spotkań w Polsce oraz zagranicą,
 • organizację misji handlowych wyjazdowych i obsługa przyjazdowych,
 • organizację giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.,
 • organizację międzynarodowych seminariów problemowych oraz szkoleń i doradztwa z udziałem ekspertów zagranicznych,
 • promocję wystawienniczo-targową w kraju i zagranicą,
 • współpracę z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi (realizacja umów), placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej,
 • współpracę z krajowymi instytucjami promocji międzynarodowej i administracji publicznej.

 

Sukces China Homelife w Polsce


Silk Road Poland