Komentarz ZPP: Należy walczyć z nielegalną imigracją, ale pracodawcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za nielegalne dokumenty pracowników

Pracownicy na budowie

ZPP popiera propozycję Ministerstwa Rozwoju i Technologii zawartą w Artykule 22 tzw. „ustawy deregulacyjnej”, w myśl której przedsiębiorca nie będzie odpowiadać karnie za to, że pracujący u niego cudzoziemiec ma fałszywy lub uzyskany bezprawnie tytuł […]

Raport ZPP Bruksela 'Focus on Europe’ – Konkurencyjność UE w perspektywie globalnej

Unia Europejska

Filarem integracji europejskiej przez dziesięciolecia była współpraca gospodarcza (w szczególności utworzenie unii celnej oraz stworzenie wspólnego rynku opartego na likwidowaniu barier w przepływie osób, usług, towarów oraz kapitału). Takie podejście, wraz z dalszym rozszerzaniem Wspólnoty […]

Zaproszenie na konferencję „Polska w ruchu. Infrastruktura. Logistyka. Transport.”

Polska w ruchu

18 kwietnia 2024 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się konferencja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców „Polska w ruchu. Infrastruktura. Logistyka. Transport.” Gośćmi wydarzenia będą reprezentanci największych firm branży, eksperci oraz przedstawiciele […]