Memorandum ZPP: Stan ukraińskiej infrastruktury energetycznej w kontekście współpracy polsko-ukraińskiej

linie sieci elektrycznej

Od października ub. roku Rosja w sposób planowy i systematyczny niszczy infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Odsetek zrujnowanej infrastruktury energetycznej stale rośnie i według rozmówców ZPP już w okresie przedświątecznym przekraczał 60%. Rosja próbuje w ten sposób […]

Szef ZPP: nie jestem krwawym kapitalistą, ale zadłużanie się na programy socjalne jest szkodliwe

Cezary Kaźmierczak

— Sądzę, że Polacy poparliby zadłużenie na potrzeby dozbrojenia armii. Natomiast zadłużanie się na programy socjalne, które są bardziej propagandowe niż realne, jest bardzo nieroztropne i szkodliwe dla rozwoju — mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku […]

Zacieśnianie polityki energetycznej UE a polskie wyzwania

Unia Europejska

14 września Parlament Europejski głosował za zwiększeniem głównych celów dotyczących proponowanych zmian dyrektyw w sprawie energii odnawialnej (RED) i efektywności energetycznej (EED). Zgodnie z przyjętymi w RED zmianami, wyznaczono 45% udział energii odnawialnej w mixie […]

Ocena ZPP zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Pracownicy podczas zbioru truskawek

Polski rynek pracy od wielu lat boryka się z niedoborem pracowników krajowych. Stąd wciąż rosnące zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców. Na rynku Unii Europejskiej Polska przoduje w wydawaniu zezwoleń na pracę osobom spoza europejskiego obszaru gospodarczego […]