Marek Traczyk na czele Zespołu ds. Eksportu przy Rzeczniku MŚP

XXXI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej Marek Traczyk został przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Eksportu, który będzie działał przy Rzeczniku MŚP. Marek Traczyk został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Eksportu podczas 1. inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się 10 […]

Inkubator Przedsiębiorczości Ukraińsko-Polskiej. ZPP wspiera WIG w organizacji szkoleń dla obywateli Ukrainy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Ukraińsk0-Polskiej, wspiera Warszawską Izbę Gospodarczą w organizacji szkoleń dla obywateli Ukrainy. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest kolejnym partnerem – po Urzędzie Dzielnicy Bemowo – który włączył się, […]

Inkubator Przedsiębiorczości Ukraińsko-Polskiej. Urząd Dzielnicy Bemowo wspiera organizację szkoleń dla obywateli Ukrainy

  Urząd Dzielnicy Bemowo, w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Ukraińsk0-Polskiej, wspiera Warszawską Izbę Gospodarczą w organizacji szkoleń dla obywateli Ukrainy. W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie – w ciągu kilkunastu tygodni Polska przyjęła ponad 3 mln uchodźców […]

Konferencja prasowa inaugurująca projekt nauczania języków dedykowany uchodźcom z Ukrainy

Zapraszamy na konferencję prasową inaugurującą projekt nauczania języka polskiego i angielskiego, dedykowany uchodźcom z Ukrainy. 20 maja 2022 o godzinie 18.00 Katedra Polowa Wojska Polskiego ul. Długa 13/15, Warszawa W ciągu kilkunastu tygodni Polska przyjęła […]