Forum Przedsiębiorczości: Praca i rozwój – polski rynek pracy 2022

Forum Przedsiębiorczości: Praca i rozwój – polski rynek pracy 2022

Podczas organizowanego przez Warszawską Izbę Gospodarczą, Forum Przedsiębiorczości, 23 czerwca 2022 roku odbyła się debata pt. „Praca i rozwój – polski rynek pracy 2022”, którą prowadziła Ilona Klejnowska – Kamińska z Instytutu Strategii i Rozwoju, […]

Marek Traczyk na czele Zespołu ds. Eksportu przy Rzeczniku MŚP

XXXI Posiedzenie Rady Przedsiębiorców

Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej Marek Traczyk został przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Eksportu, który będzie działał przy Rzeczniku MŚP. Marek Traczyk został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Eksportu podczas 1. inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się 10 […]

Inkubator Przedsiębiorczości Ukraińsko-Polskiej. ZPP wspiera WIG w organizacji szkoleń dla obywateli Ukrainy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Ukraińsk0-Polskiej, wspiera Warszawską Izbę Gospodarczą w organizacji szkoleń dla obywateli Ukrainy. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest kolejnym partnerem – po Urzędzie Dzielnicy Bemowo – który włączył się, […]