Oświadczenie Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej: PUIG działa na rzecz pomocy Ukrainy

Ukraina
Ukraina
Fot. Unsplash

Mija rok od pełnoskalowej, zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Był to czas wielkich ofiar i poświęceń obrończyń i obrońców Ukrainy oraz próby dla jej przyjaciół.

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza, która od 30 lat równolegle działa w obu krajach, nie wycofała się z Ukrainy. Dziękujemy naszym ukraińskim Koleżankom i Kolegom, że bronią także naszej wolności, że większość przedstawicielstw nadal pracuje, pomagając przedsiębiorcom i przekazując pomoc humanitarną. Dziękujemy przedsiębiorcom z Polski za wsparcie finansowe Funduszu Pomocy Ukrainie i wszelką pomoc, którą udzielają ukraińskim uchodźcom.

Ta wojna toczy się na froncie militarnym i na froncie ekonomicznym. Misją Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest wzmacnianie wymiany gospodarczej, pomoc przedsiębiorcom, współtworzenie przyjaznego otoczenia regulacyjnego.

W wojennym 2022 roku nie zaniechaliśmy swej działalności statutowej. Zwracaliśmy szczególną uwagę na poprawę standardu obsługi na granicy, tworzenie sprawnych korytarzy transportowych, integrację migrantów i rozwój ukraińskiej przedsiębiorczości, wspieraliśmy lokalne społeczności w Ukrainie, pomagaliśmy w małej odbudowie, interweniowaliśmy w imieniu firm członkowskich w sprawach spornych. Byliśmy też hubem, wspierającym rzeczowo i finansowo organizacje pomocowe w Ukrainie i ngo’sy w Polsce.

Przed nami kolejne wyzwania. Trzeba wygrać tę wojnę i wygrać pokój. Deklarujemy pracę na rzecz odbudowy ukraińskiej przedsiębiorczości. Apelujemy o wsparcie Funduszu Pomocy Ukrainie, udzielającego pomocy humanitarnej ofiarom wojny. Wzywamy do wytrwałości i solidarności, bez której nie będzie zwycięstwa.

Cлава Yкраїні!

Zarząd Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej

PUIG działa na rzecz pomocy Ukrainy

PUIG działa na rzecz pomocy Ukrainy


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *