Zakończyła się II Edycja Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

18 maja 2022 r. Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powołał Olimpiadę Umiejętności Hotelarskich adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Główne cele Olimpiady to rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, wspomaganie zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym […]