Fundacja Polskie Hotele Niezależne zawarła porozumienie o współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Fundacja Polskie Hotele Niezależne zawarła porozumienie o współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Fundacja Polskie Hotele Niezależne, poprzez szeroki zakres współdziałania i tworzenia wartości dodanej dla gości hotelowych, reprezentuje i wspiera polskie, rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku. Dziś, szerokorozumianej współpracy i wsparcia potrzebuje […]