Stanowisko ZPP: Ograniczanie płatności gotówkowych to krok w niewłaściwym kierunku

Pieniądze

Rada i Parlament UE osiągnęły wstępne porozumienie co do części pakietu na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, który ma chronić obywateli UE i unijny system finansowy przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednym z rozwiązań projektowanego […]

Limit transakcji gotówkowych dla klientów. ZPP: to ingerencja w preferencje obywateli

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Od początku 2023 roku w polskim prawie pojawi się maksymalny pułap transakcji gotówkowych przy płatnościach dokonywanych w relacjach konsument – przedsiębiorca. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa to rozwiązanie za zbyt daleko idącą ingerencję w preferencje […]