Polski deficyt publiczny i dług niebezpiecznie szybko rosną. Dalsze wzrosty rodzą ryzyko dużego kryzysu w finansach publicznych

Mężczyzna stojący przed wykresem ekonomicznym

Zadłużenie Polski w relacji do PKB na tle innych krajów nie jest obecnie wysokie, ale ma szybko rosnąć, a deficyt utrzymywać się powyżej dopuszczalnego progu 3 proc. PKB jeszcze przez kilka lat. To grozi objęciem […]

W dorosłość na minusie, czyli pandemia wpędza młodych Polaków w długi

Młodzi ludzie w pracy

Kredyt na pierwsze mieszkanie, na własny samochód. Pożyczka na nowy telefon czy wakacje w ciepłych krajach. Tak wygląda rzeczywistość wielu młodych Polaków. Kiedy podejmują świadomą decyzję o kolejnym zobowiązaniu finansowym, wtedy nie stanowi to żadnego […]