Polska gospodarka w tym roku ma się rozwijać wyraźnie szybciej niż w poprzednim

Mężczyzna stojący przed wykresem ekonomicznym

Produkt krajowy brutto w obecnym roku mocno przyspieszy, głównie za sprawą konsumpcji i inwestycji. Gorsze perspektywy rysują się przed eksportem, do czego przyczynia się słaba kondycja przemysłu w Europie, zwłaszcza w Niemczech. Inflacja nie wróci […]

Polski deficyt publiczny i dług niebezpiecznie szybko rosną. Dalsze wzrosty rodzą ryzyko dużego kryzysu w finansach publicznych

Mężczyzna stojący przed wykresem ekonomicznym

Zadłużenie Polski w relacji do PKB na tle innych krajów nie jest obecnie wysokie, ale ma szybko rosnąć, a deficyt utrzymywać się powyżej dopuszczalnego progu 3 proc. PKB jeszcze przez kilka lat. To grozi objęciem […]

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej dobrze sobie poradziły ze splotem kryzysów. W Polsce obok wysokiej inflacji problemem pozostają malejące inwestycje prywatne

Lupa leżąca na mapie Europy

Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 i wybuchem wojny w Ukrainie zakłóciły ścieżkę wzrostu europejskich gospodarek. Jednak kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, poradziły sobie całkiem dobrze. W tej chwili wyzwaniami są dla nich m.in. utrzymująca się […]