Wzrost inwestycji prywatnych przesądzi o rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych latach

Wzrost gospodarczy

Polska stała się gospodarką o trudno dostępnej i drogiej pracy, jest również krajem niezbyt innowacyjnym. Aby utrzymać passę wysokiego wzrostu gospodarczego, jaki notowaliśmy w ciągu ostatnich 20 lat, potrzebujemy więcej inwestycji – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. – Odbudowa […]

Polska gospodarka w tym roku ma się rozwijać wyraźnie szybciej niż w poprzednim

Mężczyzna stojący przed wykresem ekonomicznym

Produkt krajowy brutto w obecnym roku mocno przyspieszy, głównie za sprawą konsumpcji i inwestycji. Gorsze perspektywy rysują się przed eksportem, do czego przyczynia się słaba kondycja przemysłu w Europie, zwłaszcza w Niemczech. Inflacja nie wróci […]