Raport ZPP Bruksela 'Focus on Europe’ – Konkurencyjność UE w perspektywie globalnej

Unia Europejska

Filarem integracji europejskiej przez dziesięciolecia była współpraca gospodarcza (w szczególności utworzenie unii celnej oraz stworzenie wspólnego rynku opartego na likwidowaniu barier w przepływie osób, usług, towarów oraz kapitału). Takie podejście, wraz z dalszym rozszerzaniem Wspólnoty […]

Stanowisko ZPP: Ograniczanie płatności gotówkowych to krok w niewłaściwym kierunku

Pieniądze

Rada i Parlament UE osiągnęły wstępne porozumienie co do części pakietu na rzecz przeciwdziałania praniu pieniędzy, który ma chronić obywateli UE i unijny system finansowy przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jednym z rozwiązań projektowanego […]