Komisja Europejska przedstawiła europejską strategię bezpieczeństwa gospodarczego

Unia Europejska

Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego. Proponowana strategia określa wspólne ramy dla osiągnięcia bezpieczeństwa gospodarczego poprzez rozwijanie bazy gospodarczej i konkurencyjności UE, zapewnienie ochrony przed zagrożeniami oraz tworzenie partnerstw z jak najszerszą […]