Rafał Romanowski pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego

Premier Mateusz Morawiecki i wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski został pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego – poinformował resort rolnictwa. Do zadań Romanowskiego będzie należała m.in. analiza przepisów ws. obrotu nieruchomościami rolnymi, scalanie i wymiana gruntów oraz nadzór nad mieniem […]

Powstanie wspólna polityka w UE dotycząca białka pochodzenia roślinnego?

Rolnicy na polu

Francja i Austria wzywają Komisję Europejską do opracowania ogólnounijnej strategii w zakresie białka pochodzenia roślinnego. Zdaniem resortów rolnictwa Francji i Austrii, opracowania takiej strategii przyczyniłoby się do powstania bardziej zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa. We wspólnej deklaracji […]

Narodowy Holding Spożywczy powraca w planach nowego ministra rolnictwa

Rolnicy na polu

Henryk Kowalczyk, wicepremier oraz nowy minister rolnictwa ogłosił, że wraz z Jackiem Sasinem planują doprowadzenie tego projektu do końca w przeciągu pół roku. Minister zwraca uwagę na problem nieuzasadnionego spadku cen produktów rolnych. Monopole dyktują […]