Powstanie wspólna polityka w UE dotycząca białka pochodzenia roślinnego?

Rolnicy na polu

Francja i Austria wzywają Komisję Europejską do opracowania ogólnounijnej strategii w zakresie białka pochodzenia roślinnego. Zdaniem resortów rolnictwa Francji i Austrii, opracowania takiej strategii przyczyniłoby się do powstania bardziej zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa. We wspólnej deklaracji […]

Access2Markets Seminar: bezpłatne szkolenie dla handlu i MSP [LINK AKTYWACYJNY]

Unia Europejska

Zapraszamy na szkolenie online organizowane przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”. Szkolenie obejmie pełną prezentację platformy Access2Markets, w tym następujące narzędzia: „Mój asystent handlowy” (informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur celnych), bariery […]