Plany powołania nowego departamentu dot. przemysłu i łańcucha żywnościowego

Czesław Siekierski

W trakcie III Forum Producentów Żywności zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski poinformował o planach utworzenia nowego departamentu, który zajmie się tematyką przemysłu i łańcucha żywnościowego. Minister wyraził […]

Stanowisko ZPP ws. ochrony polskiego przemysłu przed wzrostami kosztów energii elektrycznej i gazu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Ceny energii elektrycznej, gazu, węgla, uprawnień do emisji CO2 i biomasy w Europie osiągnęły rekordowo wysokie poziomy. Pandemia koronawirusa, przerwane łańcuchy dostaw, aż wreszcie inwazja Rosji na Ukrainę i embargo na rosyjskie surowce wywołały kryzys […]