Ocena ZPP zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Pracownicy podczas zbioru truskawek

Polski rynek pracy od wielu lat boryka się z niedoborem pracowników krajowych. Stąd wciąż rosnące zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców. Na rynku Unii Europejskiej Polska przoduje w wydawaniu zezwoleń na pracę osobom spoza europejskiego obszaru gospodarczego […]