Ocena ZPP zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Pracownicy podczas zbioru truskawek

Polski rynek pracy od wielu lat boryka się z niedoborem pracowników krajowych. Stąd wciąż rosnące zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców. Na rynku Unii Europejskiej Polska przoduje w wydawaniu zezwoleń na pracę osobom spoza europejskiego obszaru gospodarczego […]

Od 15 marca pracę w Polsce podjęło blisko 300 tys. Ukraińców, głównie kobiety. Wciąż istnieje wiele barier utrudniających zatrudnienie

Ukraina

Nieznajomość języka, niemożność znalezienia opieki do dzieci i wykonywania ciężkich prac to główne przeszkody w zatrudnianiu przybyłych do Polski Ukrainek w przemyśle. Problemem jest także fakt, że większość uchodźczyń ma wyższe wykształcenie, a zapotrzebowanie na […]