Około 20 proc. społeczeństwa mieści się w spektrum neuroróżnorodności. Pracodawcy zaczynają dostrzegać potencjał tej grupy

Kobieta przy komputerze

Nawet 1/5 polskiego społeczeństwa mieści się w spektrum neuroróżnorodności, do którego zalicza się m.in. autyzm i ADHD. Wiele z tych osób wyróżniają ponadprzeciętne umiejętności analityczne czy matematyczne, wysoko rozwinięta zdolność do dostrzegania szczegółów, umiejętność skoncentrowania […]