Perspektywy gospodarcze i polityczne Azji Centralnej w 2023 roku

Giełda, wykres

Najnowszy raport Banku Światowego Global Economic Prospects ostrzega przed gwałtownym spadkiem koniunktury, z gromadzącymi się chmurami możliwej recesji w związku z wysoką inflacją i stopami procentowymi, powolnymi inwestycjami i konsekwencjami  wojny rosyjskiej na Ukrainie. Według […]

Raport ZPP: Proponujemy szereg działań, który ukróci nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce

Areszt

Nadużywanie tymczasowego aresztowania jest poważnym problemem w wielu krajach, włączając Polskę. W każdym momencie na świecie w areszcie śledczym przebywa ponad 3 miliony osób. Pod względem liczby tymczasowo aresztowanych Polska jest w niechlubnej czołówce. W […]