Rząd szykuje zmiany w L4. Przedsiębiorcy obawiają się częstszego korzystania ze zwolnień lekarskich

Figurki przedstawiające ludzi i ludzka ręka

Ministerstwo Pracy pracuje nad zmianą finansowania zasiłków chorobowych, przenosząc ten obowiązek na ZUS i podwyższając zasiłek do 90-100% wynagrodzenia. Obecnie pracodawcy płacą za pierwsze 33 dni choroby (14 dni dla osób 50+). Przedsiębiorcy obawiają się, […]

Komentarz ZPP: Należy walczyć z nielegalną imigracją, ale pracodawcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za nielegalne dokumenty pracowników

Pracownicy na budowie

ZPP popiera propozycję Ministerstwa Rozwoju i Technologii zawartą w Artykule 22 tzw. „ustawy deregulacyjnej”, w myśl której przedsiębiorca nie będzie odpowiadać karnie za to, że pracujący u niego cudzoziemiec ma fałszywy lub uzyskany bezprawnie tytuł […]