II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Dreźnie

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

W poniedziałek (17 czerwca) w Dreźnie odbyło się II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze. Wydarzenie było współogranizowane przez Wirtschaftsrat Deutchland, Warszawską Izbę Gospodarczą oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja. W trakcie wymiany zdań na temat transgranicznych kwestii gospodarczych, udało […]