II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Dreźnie

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

W poniedziałek (17 czerwca) w Dreźnie odbyło się II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze. Wydarzenie było współogranizowane przez Wirtschaftsrat Deutchland, Warszawską Izbę Gospodarczą oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Polska-Azja.

W trakcie wymiany zdań na temat transgranicznych kwestii gospodarczych, udało się zidentyfikować wstępne punkty, nad którymi będzie pracować grupa robocza Niemieckiej Rady Gospodarczej ds. krajów sąsiadujących. Duże zainteresowanie współpracą niemieckich i polskich przedsiębiorstw w różnych sektorach pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do połączenia rynków.

Celem tego spotkania było także wypracowanie możliwości współpracy pomiędzy członkami Niemieckiej Rady Gospodarczej oraz Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Uczestnicy z dużym uznaniem przyjęli organizację tego wydarzenia. Obecni na Forum przedsiębiorcy potwierdzają potrzebę organizacji takich spotkań, które służą wymianie gospodarczej, ale także przełamaniu blokad stworzonych w ostanich latach.

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *