II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze – 17 czerwca 2024, Drezno – Niemcy

II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze

 

Jest nam niezmiernie miło zaprosić w imieniu Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Niemieckiej Rady Gospodarczej (Wirtschaftsrat der CDU e.V. – The German Economic Council) na II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Dreźnie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024.

Celem tego spotkania jest nawiązanie relacji gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami, wymiana informacji rynkowych oraz wypracowanie możliwości współpracy pomiędzy członkami Niemieckiej Rady Gospodarczej oraz Warszawskiej Izby Gospodarczej. Od uczestników oczekujemy zaangażowania w postaci przejęcia inicjatywy w koordynowaniu dalszej współpracy pomiędzy podmiotami z konkretnej branży. Zapraszamy na bilateralne spotkania rozpoczynające dalsze długoterminowe działania.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy firmy z sektora:

  • przemysłu lotniczego
  • transferu badań naukowych do przemysłu
  • przemysłu energetycznego
  • firm opiekuńczo-zdrowotnych
  • rzemiosła
  • logistyki
  • produkcji lin i pasów ze stali
  • przemysłu zbrojeniowego

Zgłoszenia przymujemy online:
https://akredytacje.szef.co/formularze/forum-gospodarcze

Udział w Forum jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszt dojazdu we własnym zakresie.

Istnieje możliwości przygotowania wyjazdu zorganizowanego z Warszawy, jeżeli będziemy mieli takie zgłoszenia.

Niemiecka Rada Gospodarcza to największy krajowy związek przedsiębiorców. Jego działanie zainicjowano w 1963 r. przez ówczesnego federalnego ministra gospodarki, a później kanclerza federalnego Ludwiga Erharda. Niemiecka Rada Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom i firmom uregulowaną prawnie, jedyną w kraju oficjalną platformę lobbingową, która pomaga kształtować politykę gospodarczą i społeczną w Niemczech, poprzez bezpośrednią współpracę z rządem i parlamentem. Niemiecka Rada Gospodarcza liczy ponad 12.000 członków reprezentując interesy przedsiębiorców w parlamencie Niemieckim, administracji centralnej i regionach. Jej działność jest finansowana wyłącznie ze składek członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *