VI Smart Communications & Technology Forum

Już po raz szósty mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy oraz udziału w „VI Smart Communications & Technology Forum”. W 2016 roku odbędzie się ono w dniu 16 czerwca w hotelu Warsaw Plaza Hotel w Warszawie.

sctf6

„Smart Communications & Technology Forum” to cyklicznie odbywające się w Polsce, doroczne wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętego smart grids i smart metering. Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu smart grid i smart metering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Rok rocznie gromadzi ono szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów sektora energetycznego i gazowego, przedstawicieli sektora komunalnego i administracji, dostawców rozwiązań, naukowców, inżynierów, technologów, organizacje branżowe, instytucje finansowe jak również przedstawicieli rządu. Od pierwszej edycji Forum odwiedziło nas ponad 850 uczestników.

VI edycja Forum, będzie skupiać się na najważniejszych problemach dla rynku w takich obszarach jak:

 • Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju inteligentnych wdrożeń
 • Plany wdrożeniowe spółek
 • „Smart liderzy” – case study: doświadczenia polskie i zagraniczne, projekty pilotażowe i komercyjne wdrożenia
 • Wykorzystanie potencjału inteligentnej infrastruktury i technologii
 • Rozwiązania łączące systemy smart grid oraz odnawialne źródła energii i źródła rozproszone
 • Magazyny Energii
 • Customer Engagement (Demand Side Responce, taryfa dynamiczna, systemy prepaid, itp.)
 • Smart metering – nowoczesne technologie i aktywny odbiorca energii
 • Internet of Things (tzw. Internet rzeczy)
 • Virtual Power Plants

Zbliżające się „VI Smart Communications & Technology Forum” prezentujemy Państwu tak jak w poprzednich latach w formule sesji równoległych. Oprócz debaty plenarnej, podczas której eksperci zanalizują uwarunkowania regulacyjne i rynkowe, jednocześnie odbędą się również dwa osobne bloki tematyczne:

 • „Smart grid”/”Smart metering” w całości poświęcony problematyce efektywnego zarządzania siecią, jej automatyzacji, nowinkom technologicznym oraz inteligentnemu opomiarowaniu (energii, gazu, wody itp). oraz zarządzaniu popytem i relacją z konsumentem
 • Szkolenie: „Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci oraz regulacja jakościowa”

Więcej informacji o Forum na dedykowanej stronie: http://cbepolska.pl/pl/vi-smart-communications-ana-technology-forum.html

Kontakt z Organizatorem: CBE POLSKA, tel/fax: +48 22 82 77 123, e-mail: biuro@cbepolska.pl