„Innowacyjna radioterpia: wspólny projekt na rzecz edukacji” – podpisanie listu intencyjnego

Innowacyjna radioterpia - wspólny projekt na rzecz edukacji

W Światowym Dniu Onkologii zainaugurowano kampanię edukacyjną „INNOWACYJNA RADIOTERAPIA wspólny projekt na rzecz edukacji”, do projektu przystąpiło dwanaście organizacji pacjentów onkologicznych. Inicjatorami projektu są firmy TMS Sp. z o. o oraz Accuray, specjalizujące się w […]

Apel o edukację żywieniową dzieci! Odporność buduje dieta. Dezynfekcja i szczepienia nie wystarczą

Żywność

Jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju współczesnej cywilizacji przemysłowej, a wraz z nią postępu światowej medycyny. Odkrycia zaskakują, a wynalazki rozwiązują wiele problemów, również te związane ze zdrowiem. Jednak z raportu opublikowanego przez NIK wynika, że rzeczywisty […]