Prof. Krzysztof Jóźwik ponownie wybrany na rektora Politechniki Łódzkiej

Prof. Krzysztof Jóźwik
Prof. Krzysztof Jóźwik
Prof. Krzysztof Jóźwik będzie zarządzał uczelnią przez kolejne cztery lata, Fot. Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka wybrała rektora. Prof. Krzysztof Jóźwik będzie zarządzał uczelnią przez kolejne cztery lata. W głosowaniu wzięło udział 111 elektorów, czyli wszyscy wyłonieni przez społeczność uczelni. 90 z nich zagłosowało za kandydaturą prof. Krzysztofa Jóźwika.

Ta znacząca przewaga nad pozostałymi głosami pozwoliła rektorowi wygrać wybory i zostać rektorem-elektem. Nowa kadencja na lata 2024-2028 rozpocznie się 1 września br.

– Przeżywam tę chwilę po raz drugi, ale nie jest ona taka sama jak przed czterema laty. Jako jedyny kandydat do zaszczytnej funkcji rektora, czułem dodatkową odpowiedzialność i to mobilizowało mnie do jeszcze większej pracy. Dziś mam też inną perspektywę. Wiem, co oznacza kierowanie uczelnią, dlatego to doświadczenie zdobyte w wyjątkowo trudnych okolicznościach zewnętrznych daje mi solidny fundament do kontynuowania najlepszego kursu dla naszej ukochanej Politechniki. Jestem wzruszony, że ponownie powierzono mi obowiązki rektora. To zaszczyt i ogromne zobowiązanie za okazane mi zaufanie. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkiniom i członkom naszej społeczności akademickiej i obiecuję, że nie zawiodę. Będę kierował się poczuciem wspólnoty w realizacji celów na rzecz rozwoju Politechniki Łódzkiej – powiedział rektor prof. Krzysztof Jóźwik po ogłoszeniu wyników wyborów.

– Nauka i kształcenie muszą być realizowane według niezmiennych zasad, choć zmieniają się metody, a innowacje stanowią o naszej roli lidera. Jestem przekonany, że współczesna nauka wykracza poza tradycyjne podziały na dyscypliny czy nawet dziedziny. W Politechnice będziemy tworzyć silne, międzynarodowe, interdyscyplinarne zespoły badawcze, m.in. korzystając z możliwości, jakie oferuje sieć uniwersytetów europejskich ECIU. Politechnika Łódzka musi działać na rynku globalnym, a to wymaga nadążania, a nawet wyprzedzania zachodzących przemian. Konieczne jest wprowadzenie zmiany przepisów prawa, o co będę zabiegał wszelkimi sposobami, aby w konsekwencji doprowadzić do elastycznego planowania i realizacji ścieżek kształcenia, szczególnie na studiach II stopnia. Celem jest model kształcenia „szytego na miarę” dla naszych kandydatów – mówi o swoim programie prof. Krzysztof Jóźwik.

Program pod hasłem „Politechnika Łódzka – nasze wspólne dobro” dostępny jest na  stronie www.krzysztofjozwik.pl. To tam są opisane szczegółowo działania na kadencję 2024-2028. Odwołując się do hasła wyborczego prof. Krzysztof Jóźwik podkreśla – Politechnika Łódzka to ludzie, to WY, to MY, kto zatem lepiej o nią zadba, jak nie osoby, które spędzają tutaj ogromną część życia?

Prof. Krzysztof Jóźwik
Prof. Krzysztof Jóźwik, Fot. Politechnika Łódzka

Prof. Krzysztof Jóźwik (ur. 30 grudnia 1962 roku) jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Studia ukończył w 1987 roku, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w specjalności samochody i ciągniki. Od tego czasu jest związany z Instytutem Maszyn Przepływowych, którego dyrektorem został w 2007 r. Doktoryzował się w 1998 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2006 roku. W 2014 r. otrzymał nominację profesorską w obszarze nauk technicznych.

W swojej pracy badawczej zrealizował dużo prac dla przemysłu (Dresser-Rand, Faurecia, PSA Citroen&Peugeot, Eurocopter –później Airbus Helicopters), w tym obliczenia i konstrukcję napędu śmigłowego dla najszybszego na świecie helikoptera X3. Jednocześnie rozwijał metody badań numerycznych dla przepływów krwi. Był kierownikiem zadania „Opracowanie mechanicznych zastawek serca oraz układu zasilania powietrza dla sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca” w strategicznym projekcie „Polskie sztuczne serce”. W latach 2006-2012 był profesorem wizytującym w Coventry University.

Kierował 26 grantami i projektami, w tym obecnie dwoma europejskimi. Jest współautorem 10 patentów i 15 zgłoszeń patentowych, promotorem 14 ukończonych doktoratów. Według bazy Scopus był cytowany 483 razy, a indeks Hirscha dla tych prac wynosi 13.

Prof. Krzysztof Jóźwik ma bardzo duże doświadczenie organizacyjne. Był prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Mechanicznym (2002-2008), a następnie prorektorem ds. kształcenia (2008-2012). W latach 2007-2017 był członkiem Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego. Od stycznia 2020 r. pełnił obowiązki prorektora ds. kształcenia, a od marca kierował Sztabem Antykryzysowym PŁ, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Od września 2020 r. pełni funkcję rektora Politechniki Łódzkiej.

Jego pasje pozanaukowe to gra w siatkówkę w reprezentacji PŁ, windsurfing, lubi czytać książki, zbierać grzyby, a głównym hobby jest gotowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *