Rząd ograniczy możliwość zawierania umów o pracę na czas określony?

Figurki przedstawiające ludzi i ludzka ręka
Figurki przedstawiające ludzi i ludzka ręka
Fot: Shutterstock

Rząd przygotowuje rozwiązania gwarantujące pewność i stabilność zatrudnienia rodziców – chodzi m.in. o umowy na czas określony.

Rząd rozważa ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie dwóch umów, na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy. Taka propozycja znalazła się w pakiecie propozycji „Elastyczna i stabilna praca”, który – wraz z projektem strategii demograficznej – jest na etapie konsultacji.

Kolejną propozycją rządu jest rozszerzenie ochrony przed zwolnieniem na oboje rodziców – obecnie z takiej ochrony korzysta tylko matka. Ponadto w planach jest zapewnienie gwarancji elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy).

To kolejne rządowe rozwiązania, korzystne dla rodzin. W ramach Polskiego Ładu przewidziana została ulga dla rodzin z czworgiem i większą liczbą dzieci. Natomiast do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona ma być nowa ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł, która zastąpi wspólne rozliczanie.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.