Przedłużenie terminu legalnego pobytu w Polsce pracowników z Ukrainy

Figurki przedstawiające ludzi i ludzka ręka
Figurki przedstawiające ludzi i ludzka ręka
Fot: Shutterstock

Po agresji Rosji na Ukrainę, wprowadzone zostały pewne ułatwienia dla obywateli Ukrainy, dotyczące legalności ich pobytu, zatrudnienia i świadczeń socjalnych.

Jednym z nich było uznawanie pobytu na terytorium Polski za legalny dla Ukraińców, którzy przybyli legalnie z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. oraz wyrazili chęć pozostania na terytorium Polski. Początkowo, taki pobyt miał być uznawany za legalny przez 18 miesięcy, do 24 sierpnia 2023 r. Jednakże, poprzez poprzednią nowelizację, ten okres został przedłużony do 4 marca 2024 r.

Dnia 19 lutego, Prezydent podpisał kolejną ustawę nowelizującą przepisy dotyczące pomocy dla obywateli Ukrainy w kontekście konfliktu zbrojnego na ich terytorium. Ta zmiana przedłuża ich legalny pobyt w Polsce do 30 czerwca 2024 roku. To istotne dla pracodawców, którzy muszą pilnować legalności zarówno pracy, jak i pobytu swoich pracowników na terenie Polski – dzięki temu przedłużeniu, nie muszą obecnie weryfikować posiadania przez nich zezwolenia pobytowego.

Polskie zmiany prawne idą w parze ze zmianami w prawie Unii Europejskiej. Początkowo, decyzją wykonawczą Rady UE, tymczasowa ochrona Ukraińców została przyznana na rok, do 4 marca 2023 r. Następnie, została automatycznie przedłużona o kolejny rok do 4 marca 2024 r. W listopadzie 2023 r., została przedłużona o kolejny rok, do 4 marca 2025 r., co sugeruje możliwość kolejnych zmian w przepisach polskich w przyszłości.

Nowelizacja wprowadza także przedłużenie ważności różnych dokumentów związanych z pobytem i pracą obywateli Ukrainy na terenie Polski do 30 czerwca 2024 r. Dotyczy to m.in. wiz, zezwoleń na pobyt czasowy oraz dokumentów tożsamości.

Ponadto wydłuża okres, w którym obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych, o trzy miesiące, do 28 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r.

źródło: ZPP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *