Magazyn lifestylowy HUMAN już na rynku

Na rynku prasy zadebiutował nowy magazyn lifestylowy HUMAN, poświęcony dziedzinom, których rozwój w Polsce wspierają fundusze norweskie i EOG. Wydawcą tytułu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) zarządzające tymi funduszami w naszym kraju.

 

6 października br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się konferencja promująca pierwsze wydanie magazynu HUMAN. Była to okazja do spotkania nie tylko z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, bohaterami premierowego numeru magazynu, a także dotychczasowymi beneficjentami funduszy norweskich i EOG.

 

„Piszemy o człowieku, jego życiu, świecie, ważnych dla niego sprawach. A wszystko ubieramy w kontekst finansowania z funduszy norweskich i EOG” – mówiła podczas spotkania Marta Borowska, redaktor naczelna magazynu HUMAN.

 

Małgorzata Zalewska, zastępca dyrektora departamentu programów pomocowych MIiR, podkreślała natomiast  ludzki wymiar wsparcia tych funduszy.

 

„Środki przyznawane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wspierają m.in. aktywności związane z ochroną dziedzictwa kulturowego czy budowaniem społeczeństwa otwartego na inne tradycje i wartości – mówiła Małgorzata Zalewska. – Mam nadzieję, że wsparcie z funduszy norweskich będzie kontynuowane, a my będziemy mogli wspólnie z beneficjentami realizować jeszcze ciekawsze projekty”.

 

HUMAN jest kwartalnikiem. Objętość każdego wydania to 72 strony. Pismo ukazywać się będzie w nakładzie 70 tys. egzemplarzy, a jego bezpłatne numery dostępne będą na terenie całej Polski.

 

Multimedialna instalacja, która towarzyszyła premierze, nawiązywała do tematów poruszonych w pierwszym wydaniu magazynu.

 

Spotkanie poprowadził Tomasz Michniewicz, a w konferencji udział wzięli: Marta Borowska, redaktor naczelna magazynu HUMAN, Małgorzata Zalewska, zastępca dyrektora departamentu programów pomocowych MIiR, Dariusz Paczkowski, prezes Fundacji Klamra i Łucja Koch, koordynator projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe” realizowanego przez Muzeum POLIN.