Konferencja Export-Invest Lubelskie – relacja z wydarzenia

Konferencja Export-Invest Lubelskie

Konferencja Export-Invest Lubelskie

W piątek 17 marca 2017 r. przedstawicieli Warszawskiej Izby Gospodarczej wzięli udział w konferencji „Konferencja Export – Invest”. Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubelskiego w świetle obecnych możliwości i nadchodzących wyzwań.

Uczestników konferencji przywitał Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski powtarzając motto, które nam przyświeca: „Słuchamy Was i dla Was się zmieniamy”.

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego: – Żeby ten system był skuteczny musimy nim objąć całe województwo i to właśnie dzisiaj wychodzimy dalej, wchodzimy na poziom powiatowy. Za chwilę uruchomimy dziesięć Centrów Rozwoju Przedsiębiorczości i dzięki temu będziemy wzmacniać współpracę na poziomie regionalny, a także centralnym.

dr Krzysztof Senger, ​Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH): – Współpraca z regionami jest dla nas najważniejsza. Dzisiaj stawiamy na rozwój przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej i nie ma lepszego partnera niż partner regionalny. Ta współpraca jest o tyle ważna, że przedsiębiorca nie tylko z centrum, ale dziś globalny gracz może pokazać się w jednym z najdalszych zakątków każdego z regionów.

Dr Krzysztof Senger mówiąc o perspektywach i wyzwaniach jakie stoją w najbliższych miesiącach przed PAIH jako członka Grupy Polski Fundusz Rozwoju, nie mógł nie wspomnieć o kompleksowych usługach jakie świadczą dla przedsiębiorców wszystkie instytucje wchodzące w skład grupy, a także o tworzeniu nowych i reorganizacji Zagranicznych Biurach Handlowych na całym świecie.

Kolejnym prelegentem był prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny w PwC Polska. Tematem przewodnim wystąpienia nawiązywał do tematyki panelu głównego, tj. Eksport i inwestycje – trendy w świecie – jakie szanse stoją przed Polską? Ekspert tłumaczył jak duża jest rola regionów w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i w jaki sposób wykorzystać nasze potencjały, na co stawiać?

Konferencja Export-Invest Lubelskie

prof. Witold Orłowski, Główny doradca ekonomiczny w PwC Polska: – Jak spowodować żeby lubelskie za kilkanaście lat było stawiane na wzór, tak jak ja pokazywałem Bawarię? Musicie nauczyć się współpracy, tworzyć poczucie wspólnoty i wspólnego interesu i potrafić w ramach tego interesu współpracować. Umieć rozwiązywać problemy bo metodą na sukces jest stały dialog, w którym wszyscy musicie uczestniczyć.

Panel główny „Eksport i inwestycje – w kierunku nowych trendów”

Tuż po części oficjalnej prowadzący Kamil Smerdel z TVP3 Lublin – patrona medialnego wydarzenia – rozpoczął panel główny „Eksport i inwestycje – w kierunku nowych trendów”.

Od dobrych praktyk wynikających ze współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu i samorządami na przykładzie zespołu Biznes Lubelskie rozpoczął swoje wystąpienie Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL w Lublinie Artur Habza.

Odpowiadając na pytanie dlaczego my – wymieniał zalety współpracy z zespołem Biznes Lubelskie:

  • One stop shop – jeden punkt kontaktowy – tworzymy jeden punkt kontaktu – współpracując z Biznes Lubelskie masz pewność, że przy obsłudze Twojej sprawy współpracujemy ze wszystkimi aktywnymi instytucjami.
  • Współpraca –  współpracujemy z samorządami, instytucjami otoczenia biznesu zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym.
  • Za darmo – nasze usługi są całkowicie darmowe, a ich jakość stoi na wysokim poziomie.
  • Czas – dzięki naszym usługom oszczędzasz czas, a „czas to pieniądz”.
  • Mówił także o misjach gospodarczych, szkoleniach i seminariach oraz narzędziach używanych w codziennej pracy na rzecz rozwoju regionu. Jednym z nich jest portal gospodarczy województwa, który w grudniu został oceniony przez wszystkie regionalne Centra Obsługi Inwestora i wybrany jako jeden z najlepszych z punktu widzenia inwestora, zajmując 2 miejsce. Kluczową informacją dla uczestników była prezentacja kolejnego, unikatowego projektu dla sektora biznesu tj. Budżetu obywatelskiego dla przedsiębiorców. Będzie to kolejna forma i źródło wsparcia dla firm z województwa lubelskiego.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem Lubelskim a PAIH

Następnie zaproszono na scenę dr Krzysztofa Sengera Wiceprezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego w celu podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Województwem Lubelskim. Dokumenty do podpisu „wjechały” robotem na scenę dzięki uprzejmości Spice Gears Team z Kraśnika. Robot zaprojektowany przez drużynę po raz kolejny wyjedzie na międzynarodowe mistrzostwa w Kanadzie. Województwo od samego początku wspiera działania młodzieży i trzyma kciuki za kolejne sukcesy.

Konferencja Export-Invest Lubelskie

dr Krzysztof Senger, Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: – W świetle tego robota najważniejszego wymiaru, który nabiera dzisiaj ten list intencyjny to promocja nowych rozwiązań technologicznych w Polsce. Jesteśmy gotowi na dużą produkcję. Porozumienie jest o tyle ważne, że bez współpracy nie będzie one-stop-shop, podejścia jednego okienka dla klienta. Pochodzę z biznesu, więc wiem jak wymowne jest dla klienta kiedy oferta składana jest w różny sposób, przez różnych dostawców usług. Ujednolicenie usług dla eksporterów i inwestorów na poziomie Polski, a także na poziomie regionalnym jest bardzo istotne i mam nadzieję, że to porozumienie znajdzie bardzo duży wyraz praktyczny w pracy codziennej z Biznes Lubelskie i Polską Agencją Inwestycji i Handlu.

Województwo Lubelskie jest pierwszym województwem, które podpisało z PAIH (dawniej PAIiIZ) porozumienie o współpracy na rzecz intensyfikacji procesu napływu nowych inwestycji, a także wspierania eksportu.

W trakcie trwania całej konferencji istniała możliwość przeprowadzenia rozmów B2B z przedstawicielami instytucji regionalnych i ogólnopolskich, które zajmują się wspieraniem inwestycji:

  • Agencji Rynku Rolnego (ARR),
  • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE),
  • BZWBK,
  • Polskiej Ekologii,
  • Enterprise Europe Network.

Sesje panelowe

Kolejna część konferencji to sesje panelowe. „Profesjonalizacja pracy urzędnika – czy to ma sens?” – panel poświęcony jednostkom samorządów terytorialnych i  „Eksport szansą dla każdej firmy” w szczególności dedykowany przedsiębiorcom. Szczegółowa relacja z sesji panelowych wraz z prezentacjami naszych prelegentów już niebawem na www.invest.lubelskie.pl

Partnerem merytorycznym była firma PwC, która od kilku lat aktywnie współpracuje z UMWL w Lublinie. Wydarzenie zgromadziło około 300 osób, w tym przedstawicieli administracji, nauki i biznesu, w szczególności przedsiębiorców podejmujących działalność eksportową.

Zespół Biznes Lubelskie
źródło: www.invest.lubelskie.pl

Konferencja Export-Invest Lubelskie