Konferencja „Dyrektywa NIS2 – czy jesteśmy gotowi na nowe zasady cyberbezpieczeństwa w kluczowych sektorach gospodarki?”

Dyrektywa NIS2

Dyrektywa NIS2

Dyrektywa NIS2, mająca na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w Europie, nakłada na przedsiębiorstwa i organizacje z sektorów szczególnie podatnych na ryzyko cyberataków, obowiązek wdrożenia adekwatnych środków ochronnych oraz obowiązek zgłaszania incydentów bezpieczeństwa.

Nowe przepisy, które dotyczą szerokiego zakresu branż, w tym energetyki, opieki zdrowotnej, technologii informacyjnych, bankowości i finansów, transportu, zarządzania odpadami, usług pocztowych i kurierskich oraz produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, muszą zostać wdrożone do 17 października 2024 roku.

Dodatkowo przyjęta na początku 2023 roku dyrektywa NIS2 nakłada na kraje unijne obowiązek dostosowania prawa do jej wymogów. W tym kontekście niezwykle ważna będzie nowelizacja ustawy KSC. O tym wszystkim chcielibyśmy porozmawiać z decydentami, ekspertami oraz przedstawicielami rynku podczas konferencji organizowanej przez Forum Cyfrowe ZPP oraz Forum Zdrowia ZPP pt. Dyrektywa NIS2 – czy jesteśmy gotowi na nowe zasady cyberbezpieczeństwa w kluczowych sektorach gospodarki? Wspólnie zastanowimy się, jak odpowiednio przygotować się na nadchodzące wyzwania.

Konferencja pt.
„Dyrektywa NIS2 – czy jesteśmy gotowi na nowe zasady
cyberbezpieczeństwa w kluczowych sektorach gospodarki?”
21 marca 2024 r., godz. 9:30, Warszawa

Podczas konferencji chcemy zaprosić do dyskusji na następujące tematy:

 • Jakie ramy cyberbezpieczeństwa wprowadza dyrektywa NIS2?
 • Jakie wyzwania zakłada Dyrektywa NIS2?
 • Czy firmy mają się czego bać i „zdążą na czas” przygotować się do nowych wymogów?
 • Jakie rozwiązania przyniesie dyrektywa podmiotom z sektora zdrowia, których dotyczy?
 • Jak skutecznie zabezpieczyć firmy z obszaru healthcare?

Podczas wydarzenia odbędą się dwa panele tematyczne:

Panel nr 1: godz. 9:30: Polska ścieżka ku cyberbezpieczeństwu: wyzwania i szanse NIS 2

 • Bohdan Pawłowicz – Doradca Z-cy Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych – NASK
 • dr Katarzyna Chojecka– Head of Government Affairs CEE – Cisco
 • Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji – Departament Cyberbezpieczeństwa

Panel nr 2: godz. 11:00 Dyrektywa NIS 2 jako zabezpieczenie obszaru healthcare w Polsce i pozostałych krajach UE – szanse i wyzwania

 • Jeremi Olechnowicz – kierownik CSIRT w CeZ – Centrum e-Zdrowia
 • dr n. ekon. Anna Gawrońska – ekspert w zarządzaniu w ochronie zdrowia e-zdrowie
 • Marcin Serafin – Partner, Life Sciences Practice, Dyrektor Departamentu Danych Osobowych Rymarz Zdort Maruta

Nadrzędnym celem nadchodzącego spotkania, w którym wezmą udział przedstawiciele: decydentów, ekspertów systemowych, podmiotów z obszaru zdrowia jest pokazanie szerokiego spectrum, które Dyrektywa NIS2 będzie obejmować.

REJESTRACJA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *