Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii

Wystąpienie Jarosława Gowina na Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii "Miasto Plus".
Wystąpienie Jarosława Gowina na Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii "Miasto Plus".
Wystąpienie Jarosława Gowina na Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii „Miasto Plus”.

W dniach 20 i 21 września 2016 r. w Toruniu obradowało Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii „Miasto Plus”. Uczestnikami forum byli samorządowcy z całej Polski, którzy dzielili się doświadczeniami w zakresie zarządzania na szczeblu gmin i powiatów.

Michał Zaleski, prezydent Torunia i gospodarz imprezy, w wystąpieniu otwierającym Forum mówił o walorach Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, wkomponowanego w architekturę miasta w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej zabudowy: – To także miejsce, w którym chcielibyśmy, aby odbywało się jak najwięcej spotkań tego typu. Dyskusji, debat, kongresów, sympozjów, bo przecież Toruń to także miasto uniwersyteckie. Pochwaliłem się już wpisem na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, uniwersyteckością i akademickością naszego miasta. 8 wyższych uczelni działa w Toruniu, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika o ponad 70-letniej tradycji, ale warto dodać do tego także, że i w tym miejscu życie kulturalne będzie tętniło i tętni już od kilku miesięcy.

Podczas uroczystego otwarcia Forum przemawiali:

  • Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego,
  • Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego,
  • Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski,
  • Adam Góral, prezes Asseco Poland SA.
Michał Zaleski, prezydent Torunia.
Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Firma Asseco poprzez spółkę-córkę Asseco Data Systems SA dostarcza oprogramowanie dla samorządów (Zintegrowany System Informatyczny Wspomagania Zarządzania Miastem i Gminą).

Obecna była Iwona Michałek, posłanka na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 5 (Toruń, Grudziądz, Włocławek).

Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, mówił o postępującej koncentracji ludności w miastach. Miasto zapewnia wyższy komfort życia i większe szanse na realizację materialnych aspiracji mieszkańców. Dzieje się tak, mimo intencji władz, aby wyrównywać warunki życia na terenach wiejskich i w miastach: – Mieszkańcy głosują, jak to się kolokwialnie mówi, nogami. Dzisiaj, już blisko 40% województwa kujawsko-pomorskiego, to mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia i gmin przyległych, które tworzą układ funkcjonalny.

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, mówił o planie odpowiedzialnego rozwoju, określanym jako plan Morawieckiego: – Istotą tego planu jest przebudowa cywilizacyjna Polski, zwłaszcza polskiej gospodarki. Przejście z fazy gospodarki imitacyjnej, naśladowczej, bo ona właśnie wyczerpuje już swój potencjał rozwojowy, w fazę innowacyjną. Aby przekroczyć tę przepaść cywilizacyjną, musi być spełnionych wiele warunków. Musi być odpowiednie prawo. Sejm w tej chwili proceduje nową ustawę o innowacyjności. Musi być sprawna administracja. W dużej mierze e-administracja, o którą tak heroicznie zabiega, żeby nie powiedzieć, walczy pani minister Streżyńska. Musi być wreszcie partnerska, twórcza relacja między światem biznesu, a światem nauki. Jest to zadanie, które mnie powierzono. Reformujemy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które może być bardzo ważnym partnerem także dla samorządów. Przygotowujemy nową ustawę o szkolnictwie wyższym, gdzie nacisk na współpracę uczelni z biznesem będzie dużo większy, niż był do tej pory. Planujemy uruchomienie nowej, wdrożeniowej ścieżki kariery akademickiej.

Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Jarosław Gowin zwrócił uwagę na fakt, że innowacyjna gospodarka zaistnieje tylko wtedy, jeżeli będzie popyt na innowacyjne rozwiązania. Oprócz rządu, który dostarczy ram prawnych, biznesu, który przedstawi ofertę innowacyjnych produktów, potrzebny jest jeszcze jeden partner, który te produkty kupi: – Tym partnerem są samorządy, bo to właśnie one mają szansę wygenerować w Polsce rzeczywisty popyt na innowacyjne produkty.

Wicepremier mówił o ewolucji, jaką moda na inteligentne miasta, „smart cities”, przeszła w ciągu ostatnich 15-20 lat: – Początkowo „smart city” kojarzyło się przede wszystkim z technologią. Szczególnie z obszarem ICT [Information and Communication Technologies – przyp. red.], gdyż cyfryzacja pozwalała na optymalizację i integrację procesów zarządzania miastami. Dosyć szybko okazało się jednak, że, mówiąc oględnie, sama technologia nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Że „smart” muszą być nie tylko maszyny czy infrastruktura, ale także procesy oraz instytucje. I co najważniejsze, „smart” muszą być także i przede wszystkim, ludzie.

Adam Góral, prezes Asseco Poland SA.
Adam Góral, prezes Asseco Poland SA.

Jarosław Gowin wymienił 6 elementów „smart” obecnych w klasycznej teorii inteligentnych miast,stworzonej przez prof. Rudolfa Giffingera:

  1. Smart economy – Przedsiębiorczość, innowacyjność i umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków.
  2. Smart people – Kreatywni, chętni do zdobywania nowych umiejętności i uczestniczący w życiu publicznym.
  3. Smart governance – Przejrzyste zarządzanie, w którym współuczestniczą mieszkańcy, a jednocześnie realizowane są strategie długookresowe.
  4. Smart mobility – Łatwość komunikowania się oraz sprawny transport publiczny, dostępny także dla niepełnosprawnych.
  5. Smart environment – Zachowanie atrakcyjnego środowiska, usuwanie zanieczyszczeń i racjonalne zarządzanie zasobami (np. wody pitnej).
  6. Smart living – Standard mieszkań, bezpieczeństwo, relacje społeczne, możliwość kształcenia i leczenia.

Jarosław Gowin: – Miasto, które jest naprawdę „smart”, rodzi wiele tego rodzaju synergii, które sprawiają, że życie jest, po pierwsze, tańsze, jest większa efektywność wykorzystywania zasobów, a po drugie – przyjemniejsze. Wyższa jest jakość życia, dostępność usług.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski