Dynamiczny rozwój prasy handlowej

W 2015 r. prasa handlowa znalazła się w czołówce najdynamiczniej rozwijających się mediów traktowanych przez detalistów branży FMCG jako źródło informacji, natomiast „Poradnik Handlowca” ZDECYDOWANIE ZDYSTANSOWAŁ pozostałe tytuły konkurencyjne we wszystkich najważniejszych wskaźnikach badania takich, jak DOTARCIE, CZYTELNICTWO oraz ZNAJOMOŚĆ – zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w handlu nowoczesnym!

 

 

Metodologia Nielsena

 

Wyniki raportu TRM Nielsen są od lat preferowanym źródłem informacji dla specjalistów Marketingu i Sprzedaży głównie ze względu na fakt, iż Nielsen pozyskuje dane do badań na podstawie wywiadów bezpośrednich, dla których próba losowana jest z własnej aktualizowanej bazy biura badawczego. Jest to baza będąca podstawą dla wielu badań rynku wykorzystywanych przez sieci detaliczne i producentów branży FMCG. Daje to gwarancję reprezentatywności dla całego handlu detalicznego FMCG w Polsce. Badanie TRM od 12 lat precyzyjnie opisuje specyfikę branży FMCG głównie przez pryzmat prasy handlowej oraz innych mediów, a o jego znaczeniu najlepiej świadczy fakt, że już po raz kolejny uczestniczyli w nim producenci branży FMCG zlecający reklamy w prasie handlowej.

 

Główne wyniki

 

„Poradnik Handlowca” z każdym rokiem wzmacnia swoją dystrybucję w sklepach branży FMCG w całej Polsce, co bezpośrednio przekłada się na wyniki badań TRM (i nie tylko). Bartłomiej Strączak, Client Business Partner, Sales Effectiveness, Nielsen Polska w komentarzu do badania TRM 2015 podkreśla: „Poradnik Handlowca zwiększał w ostatnich latach poziom dotarcia do sklepów. W tym roku także odnotowano istotny wzrost z 42% do 46%, co wskazuje na utrzymanie pisma na wysokim poziomie dystrybucji. Tytuł ten znany jest już w 5 na 10 sklepów detalicznych w Polsce i czytany cyklicznie średnio w 44% sklepów w Polsce”.

 

Przygotowaliśmy ciekawe zestawienie na podstawie danych TRM Nielsen 2012-2015 (poniżej), pokazujące dynamikę dotarcia „Poradnika Handlowca” do sklepów branży FMCG.

 

 

Prasa handlowa wiarygodnym źródłem informacji

 

Z pewnością interesujące jest także inne zestawienie, jakie przygotowaliśmy na podstawie raportów TRM z 4 ostatnich lat, które najlepiej obrazuje trend wzrostu zaufania do prasy handlowej (wersja drukowana), jako rzetelnego i wiarygodnego źródła informacji w oczach detalistów branży FMCG w Polsce.

 

 

Powyższe dane pokazują, że przedsiębiorcy branży FMCG najwyżej cenią sobie kontakt z przedstawicielem handlowym producenta oraz lekturę specjalistycznej prasy handlowej, natomiast rola Internetu stopniowo spada od 2013 roku.

 

Nie jest to dla nas zaskoczeniem. Już w 2012 roku publikowaliśmy komunikat przygotowany na podstawie informacji udostępnionych nam przez koncern Adobe (załącznik). Dane te pokazują silną tendencję, jaka istnieje na rynku mediów reklamowych na całym świecie – poza kontaktem osobistym, „ulubione pismo w wersji drukowanej” stanowi najbardziej efektywny nośnik reklamy, podczas gdy reklamy internetowe są oceniane jako „irytujące”. Fakt ten potwierdziło 1000 przebadanych konsumentów oraz 250 pracowników działów marketingu w Stanach Zjednoczonych.

 

Potwierdzają to też od lat nasi Czytelnicy, dla których prasa handlowa w wydaniu papierowym to źródło informacji, które „żyje” przynajmniej miesiąc, do którego można zajrzeć w każdej wolnej chwili i jest zawsze pod ręką. Wersja papierowa to też odpowiedzialność jaką bierze na siebie Wydawnictwo za zamieszczenie informacji. Są to dane wiarygodne – i co ważne – jest to zbiór praktycznie wszystkich najważniejszych nowości produktowych, jakie są w danym miesiącu polecane detalistom.

 

Bartłomiej Strączak z Nielsen Polska podkreśla, że „W obecnym roku 82% sklepów potwierdziło otrzymywanie prasy handlowej, co jest wyraźnym wzrostem wobec 75% sprzed roku oraz wysokim osiągnięciem dla branży pism handlowych”.