1 lutego zacznie obowiązywać „mały ZUS plus” dla przedsiębiorców

ZUS

ZUS

Od 1 lutego przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczył w roku kalendarzowym 120 tys. zł, będą mogli płacić obniżone składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od dochodu. Jest to rozszerzenie istniejących ulg w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje bez zmian.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy i nie będzie mogła być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Ustawa przewiduje, że obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat) prowadzenia działalności. Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać ponownie.

Z obniżonego ZUS-u nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą zakresu danych, jakie Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest zobowiązany przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W związku z koniecznością weryfikacji uprawnień do korzystania przez ubezpieczonego z Małego ZUS na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nałożono obowiązek przekazywania informacji na temat kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu z działalności gospodarczej, a także informacji o zmianie formy opodatkowania lub zmianie kwot rocznego przychodu i dochodu.

Podstawowe informacje łącznie z kalkulatorami https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus-w-2020-wiecej-firm-skorzysta-z-mozliwosci-obnizenia-skladek

źródło: ZPP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *