Osoby spłacające kredyt hipoteczny w złotych zaczynają walczyć w sądach z bankami. Na rozstrzygnięcia trzeba jednak będzie poczekać

Młotek sędziowski

Wzrost stóp procentowych NBP i rynkowych WIBOR spowodował w 2022 roku skokowe podwyższenie rat do comiesięcznej spłaty. Rząd próbował pomóc zadłużonym, wprowadzając wakacje kredytowe i zastępując WIBOR w umowach nowym wskaźnikiem WIRON, jednak do sądów […]

Od 17 września nowe ubezpieczenia pomostowe. Skorzystają osoby, które niedawno zaciągnęły kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Banki będą musiały zwracać kredytobiorcom dodatkowe opłaty poniesione przez nich w czasie od wypłacenia kredytu do dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Chodzi o tzw. ubezpieczenie pomostowe doliczane do comiesięcznej raty. To dla kredytobiorców może […]

Rządowe wakacje kredytowe nie dla frankowiczów. Brak tego wsparcia skłania ich do szukania długofalowych rozwiązań w sądzie

Frank szwajcarski

Sierpień jest pierwszym miesiącem, w którym posiadacze kredytów hipotecznych w złotych mogą zawiesić swoje raty w ramach rządowych wakacji kredytowych. Do końca 2023 roku będą oni mieli możliwość zawiesić jeszcze siedem spłat. Z takiego odroczenia […]

UOKiK sprawdza, czy banki utrudniają nadpłatę kredytu po wakacjach kredytowych. Coraz więcej skarg od konsumentów

Mężczyzna przekładający monety

W ciągu tygodnia obowiązywania rządowych wakacji kredytowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło 550 skarg na różne praktyki banków, które utrudniają skorzystanie z tej opcji lub do tego zniechęcają. W tych sprawach prowadzonych jest […]

Można już składać wnioski o wakacje kredytowe. Skorzysta z nich 70–80 proc. kredytobiorców

Pieniądze - polski złoty

Od 29 lipca klienci banków, którzy posiadają kredyt hipoteczny na własne cele mieszkaniowe zaciągnięty w złotówkach, mogą już składać wnioski o rządowe wakacje kredytowe. Spłatę części kapitałowo-odsetkowej będzie można zawiesić na maksymalnie osiem miesięcy w […]

Wraz z cenami i stopami procentowymi będzie rosła liczba zagrożonych kredytów. To może oznaczać także wzrost liczby upadłości konsumenckich

Mężczyzna przekładający monety

Na razie problem ze spłatą kredytów mają głównie posiadacze tych konsumpcyjnych, opartych na zmiennej stopie procentowej, ale skala problemu będzie narastać wraz ze wzrostem, a potem utrzymywaniem się na wysokim poziomie stóp procentowych przez kilkanaście […]