Ważny wyrok TSUE w sprawie przedawnienia roszczeń banku w przypadku nieważności umowy frankowej

Frank szwajcarski

TSUE wydał wyrok, zgodnie z którym konsument nie może być pozbawiony prawa dochodzenia odsetek za opóźnienie. Wypowiedział się także w temacie terminu przedawnienia roszczeń banku i konsumenta. Na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był rozpatrywany […]

Osoby spłacające kredyt hipoteczny w złotych zaczynają walczyć w sądach z bankami. Na rozstrzygnięcia trzeba jednak będzie poczekać

Młotek sędziowski

Wzrost stóp procentowych NBP i rynkowych WIBOR spowodował w 2022 roku skokowe podwyższenie rat do comiesięcznej spłaty. Rząd próbował pomóc zadłużonym, wprowadzając wakacje kredytowe i zastępując WIBOR w umowach nowym wskaźnikiem WIRON, jednak do sądów […]

Od 17 września nowe ubezpieczenia pomostowe. Skorzystają osoby, które niedawno zaciągnęły kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny

Banki będą musiały zwracać kredytobiorcom dodatkowe opłaty poniesione przez nich w czasie od wypłacenia kredytu do dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Chodzi o tzw. ubezpieczenie pomostowe doliczane do comiesięcznej raty. To dla kredytobiorców może […]

Rządowe wakacje kredytowe nie dla frankowiczów. Brak tego wsparcia skłania ich do szukania długofalowych rozwiązań w sądzie

Frank szwajcarski

Sierpień jest pierwszym miesiącem, w którym posiadacze kredytów hipotecznych w złotych mogą zawiesić swoje raty w ramach rządowych wakacji kredytowych. Do końca 2023 roku będą oni mieli możliwość zawiesić jeszcze siedem spłat. Z takiego odroczenia […]