Rzecznik MŚP pisze do Premiera w sprawie systemu kaucyjnego

Rzecznik MŚP pisze do Premiera w sprawie systemu kaucyjnego

Rzecznik MŚP pisze do Premiera w sprawie systemu kaucyjnego

Problemy z wprowadzeniem powszechnego systemu kaucyjnego na opakowania na napoje oraz propozycje zmian legislacyjnych to temat pisma skierowanego przez Rzecznika MŚP, Adama Abramowicza, do Premiera Donalda Tuska. Pismo jest pokłosiem obrad Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, działającego przy Radzie Przedsiębiorców.

W ślad za przedsiębiorcami Rzecznik MŚP apeluje o przesunięcie o rok – na 1 stycznia 2026 – wejścia w życie obowiązkowości systemów kaucyjnych. Jak bowiem podnoszą przedsiębiorcy, obowiązek ten powinien wejść w  życie dopiero po uchwaleniu ustawy wprowadzającej w Polsce system tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Co więcej, na rok 2025 przypada nałożony na nasz kraj przez Komisję Europejską wymóg 55% recyklingu odpadów komunalnych. Osiągnięcie tego poziomu będzie niemożliwe, jeśli z systemu komunalnego wyłączy się opakowania na napoje. W swoim piśmie Adam Abramowicz zwraca też uwagę na opieszałość działań poprzedniego rządu, która skutkuje na przykład brakiem rozporządzenia ministra właściwego do spraw klimatu określającego wysokość kaucji.

Rzecznik MŚP postuluje także, by opłata kaucyjna za butelki jednorazowe została zwolniona z podatku od towarów i usług, bo w przeciwnym razie oznaczać to będzie karę dla obywateli za działania prośrodowiskowe. Wśród innych postulatów branży Adam Abramowicz zwraca m.in. uwagę na to, że kaucja powinna podążać za produktem i być ponoszona na każdym etapie, jak również że z systemu powinny zostać wyłączone ze względów sanitarnych opakowania nas napoje mleczne.

Pismo do Premiera Donalda Tuska [PDF]


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *