Rzecznik MŚP pisze do Premiera w sprawie systemu kaucyjnego

Rzecznik MŚP pisze do Premiera w sprawie systemu kaucyjnego

Problemy z wprowadzeniem powszechnego systemu kaucyjnego na opakowania na napoje oraz propozycje zmian legislacyjnych to temat pisma skierowanego przez Rzecznika MŚP, Adama Abramowicza, do Premiera Donalda Tuska. Pismo jest pokłosiem obrad Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, działającego przy Radzie Przedsiębiorców. W ślad za przedsiębiorcami […]