Rzecznik MŚP pisze do premiera w sprawie składki zdrowotnej i zasiłku chorobowego

Rzecznik MŚP pisze do premiera

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP, zwrócił się do Premiera Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu. Pierwsza z nich to  projekt zmian w składce zdrowotnej. Niedawno Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Zdrowia przedstawiło założenia do tego projektu. Rzecznik […]

Rzecznik MŚP pisze do Premiera w sprawie systemu kaucyjnego

Rzecznik MŚP pisze do Premiera w sprawie systemu kaucyjnego

Problemy z wprowadzeniem powszechnego systemu kaucyjnego na opakowania na napoje oraz propozycje zmian legislacyjnych to temat pisma skierowanego przez Rzecznika MŚP, Adama Abramowicza, do Premiera Donalda Tuska. Pismo jest pokłosiem obrad Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, działającego przy Radzie Przedsiębiorców. W ślad za przedsiębiorcami […]

Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie Małego ZUS Plus

Rzecznik MŚP

Od wielu tygodni Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz  interweniuje u przedstawicieli rządu w sprawie błędnej interpretacji przepisów dotyczących tzw. Małego ZUS Plus, czyli preferencji składkowej, z której korzystać mogą drobni przedsiębiorcy o przychodach nieprzekraczających 120 tys. rocznie. Według wytycznych ZUS […]

Apel Rzecznika MŚP do Premiera Donalda Tuska

Adam Abramowicz

Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz skierował bezpośrednio do Premiera Donalda Tuska pismo, w którym alarmuje on o rekordowej liczbie zlikwidowanych działalności. Za główną przyczynę podaje gwałtownie rosnącą w ciągu ostatnich lat składkę na ubezpieczenia społeczne. „Ponad 200 tysięcy polskich rodzin windykowanych przez ZUS za […]

Zaproszenie na III Konferencję Naukową „Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Adam Abramowicz (Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców), Akademia Bialska im. Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Gospodarcze serdecznie zapraszają do udziału w III Konferencji Naukowej „Podatki – ubezpieczenia – przedsiębiorczość”, która odbędzie się w dniach […]