Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Izby Gospodarczej

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Izby Gospodarczej

 • TERMIN PIERWSZY: 14.09.2023 roku o godzinie 16.00
 • TERMIN DRUGI: 14.09.2023 roku o godzinie 16.15
 • MIEJSCE: SPOTKANIE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY AVAYA SPACES
 1. Powitanie zebranych i stwierdzenie ważności obrad
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad
 3. Wybór Prezydium w osobach Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz moderatora technicznego
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za rok 2022
 7. Przedstawienie Sprawozdania Rady za rok 2022
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
 10. Głosowanie w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2022
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2022
 12. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady za rok 2022
 13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
 14. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady
 15. Dyskusja nad programem działania Warszawskiej Izby Gospodarczej na najbliższe lata
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie zgromadzenia

Uwaga! Aktywny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIG mają członkowie, którzy opłacili składki członkowskie.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w zgromadzeniu: https://wig.szef.co/formularze/walne2023


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *