Polskie firmy w obszarze Trójmorza: bariery i szanse

Biurko z akcesoriami do pracy
Biurko z akcesoriami do pracy
Fot. Unsplash

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przeprowadza badanie jakościowe, pozwalające na rozpoznanie barier oraz szans rozwojowych dla internacjonalizacji polskich firm w obszarze poszczególnych krajów Trójmorza.

Dzięki badaniu będziemy w stanie skonkretyzować czynniki kształtujące wzajemne stosunki gospodarcze Polski i krajów regionu. Wyniki badania zostaną przedstawione w formie przejrzystego raportu.

Celem badania jest zdiagnozowanie barier i szans rozwojowych dla polskich firm, zwłaszcza w rejonie Trójmorza. Rozmowa będzie trwała około godziny na platformie ZOOM. Będą zadawane otwarte pytania z pełną swobodą wypowiedzi. Przed rozmową będzie przesyłana ankieta. Wszystkie informacje są poufne, informacje służą tylko celom badawczym i są anonimowe.

Zapraszamy firmy do udziału w badaniu!

Zainteresowane firmy prosimy o zgłoszenia na adres mailowy: o.zaboklicka@zpp.net.pl


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *