Oświadczenie KIG w związku projektem założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – 07.03.2011

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przedstawiony przez resort gospodarki kolejny projekt mający na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz informacyjnych dla przedsiębiorców i obywateli. Po raz kolejny doceniamy zaangażowanie resortu w zakresie analizy barier z jakimi […]

Uwagi KIG do przedstawionego poselskiego (klub SLD) projektu ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i obuwia dla dzieci (druk nr 3918) – 01.04.2011

Krajowa Izba Gospodarcza po przeanalizowaniu treści przedstawionego poselskiego projektu ustawy o zwrocie niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i obuwia dla dzieci stoi na stanowisku, iż projekt wymaga dalszych prac legislacyjnych oraz przeanalizowania wskazanych kwot […]

Stanowisko KIG w sprawie pakietu klimatyczno–energetycznego i polityki klimatycznej UE na czas szczególny polskiej prezydencji. poniedziałek – 18.04.2011

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców, a tym samym ideę ochrony środowiska. Jednocześnie jednak, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, troszczy się o losy pracowników, dobrobyt społeczności lokalnych i etyczne zasady funkcjonowania rynku, starając […]