Raport Admiral Tax: 57% Polaków założyło firmę za granicą z powodu biurokracji w Polsce

Własna firma

Polacy otwierają firmy za granicą z powodu niższego poziomu biurokracji i przejrzystego prawodawstwa w innych krajach – taki powód założenia firmy poza Polską zadeklarowało 57,8% przedsiębiorców w badaniu przeprowadzonym przez międzynarodową kancelarię podatkową Admiral Tax. Oto dlaczego Polacy decydują się na emigrację kapitałową.

Jako powód założenia firmy za granicą ankietowani wymieniali także: niższe podatki i obciążenia fiskalne (32,1%) oraz lepsze warunki rozwoju dla firmy (9%). Jak skomentowała ten fakt Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca Admiral Tax: „Panuje powszechne przekonanie, że większość osób decydujących się na prowadzenie firmy poza Polską robi to z powodu możliwych oszczędności. Po raz pierwszy dowiadujemy się, że to wysoka biurokracja odpowiada za migrację kapitałową. Przedsiębiorcy myślą nie tyle o oszczędnościach, co o rozwoju firmy”.

Najwięcej „polskich firm” zarejestrowanych jest w Europie (95,8%), a najpopularniejszym kierunkiem biznesowym pozostaje Wielka Brytania. Według badania ponad 61% firm działa w Anglii lub Szkocji, chociaż popularność zyskała także Irlandia, która zrównała się z Czechami – oba kierunki po blisko 15%. Jednocześnie Polacy wykazują się dużą elastycznością i chętnie deklarują zmianę miejsca prowadzenia firmy w przypadku pojawienia się gospodarki o bardziej przyjaznym systemie podatkowym lub innych korzystnych zmian prawnych. Taką gotowość zadeklarowało blisko dwie trzecie.

Tylko 18,8% przedsiębiorców udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy rozważa możliwość przeniesienia do Polski, przy czym znacząca większość tych osób uzasadniła to rozważanym rozszerzeniem prowadzonej działalności na Polskę (74,9%). Blisko dwie trzecie ankietowanych jest zadowolonych z prowadzenia firmy za granicą i tylko 1,6% zadowolonych nie jest. „O ile obserwujemy liczne powroty do Polski z emigracji zarobkowej, to w biznesie tendencja jest odwrotna – większość właścicieli przedsiębiorców chce zdążyć z przeniesieniem firmy do Wielkiej Brytanii przed końcem negocjacji Wielkiej Brytanii z Komisją Europejską” – mówi Agnieszka Moryc.

Raport Admiral Tax: 57% Polaków założyło firmę za granicą z powodu biurokracji w Polsce

źródło: Centrum Prasowe PAP


Silk Road Poland