Od nowego roku ważne zmiany w umowach o pracę

Współpraca
Współpraca
Fot. Unsplash

Resort pracy przygotowuje nowelizację Kodeksu pracy, która zmieni zasady zawierania umów o pracę. Okres, na jaki będzie mogła zostać zawarta umowa na okres próbny, wyniesie od 1 do 3 miesięcy.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, Polska musi wprowadzić do prawa krajowego nowe przepisy regulujące m.in. kwestię umów o pracę na okres próbny. Zgodnie z planami rządu, mają one wejść w życie od stycznia 2023 roku.

Zgodnie ze zmianami okres, na jaki będzie mogła zostać zawarta umowa na okres próbny, wyniesie od 1 do 3 miesięcy. Będzie to uzależnione od planowanego czasu zatrudnienia pracownika na kolejną umowę o pracę.

Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawierana:

  • na 1 miesiąc – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas określony wynoszący mniej niż 6 miesięcy;
  • na 2 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia z pracownikiem umowy na czas określony wynoszący przynajmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 12 miesięcy;
  • na 3 miesiące – w przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 12 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca będzie miał możliwość przedłużenia o 1 miesiąc umowy o pracę na okres próbny zawartej na 1 lub 2 miesiące. Maksymalnie będzie mogła być ona wydłużona na 3 miesiące.

Cel takiej umowy pozostanie niezmienny. Będzie zawierana nadal w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy danym rodzaju pracy.

Kolejna zmiana, którą planuje wprowadzić rząd w Kodeksie pracy, pozwoli pracodawcy ponownie zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeżeli pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *