Numer EROI. Co to jest i jak go zdobyć?

Numer EROI. Co to jest i jak go zdobyć?

Numer EROI. Co to jest i jak go zdobyć?

Co to jest EORI? To pytanie często zadają nam klienci oraz osoby interesujące się tematyką importu. Odpowiadamy na te pytania na bieżąco, jednak nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie przygotowali na ten temat artykułu. Zapraszamy więc do lektury tekstu, w którym odpowiadamy na pytania: co to jest numer EORI? Jak można go zdobyć? Do czego jest potrzebny? Ile czasu potrzeba, żeby go uzyskać? Kiedy będzie potrzebny w procesie transportowym? Miłej lektury!

Co to jest EORI? Krótka definicja i kontekst działania EORI

W Unii Europejskiej funkcjonuje wiele systemów mających na celu ujednolicić procedury, obieg informacji i komunikację w różnych kwestiach. Jest tak między innymi w sferze wspólnotowej współpracy gospodarczej. EORI jest częścią właśnie takiego systemu. Skrót rozwija się do Economic Operators’ Registration and Identification, co tłumaczy się jako Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Jest to nazwa elektronicznego środowiska mającego na celu ułatwienie współpracy instytucji celnych w ramach programu e-Customs. System wszedł w życie w 2009 roku i od tamtej pory ułatwia życie administracji celnej na terenie całej Unii Europejskiej.
PrixMedicament.com – Prezzo di VIAGRA 50mg comp pellic [Plq/4] benefici levitra prezzo viagra soft | silvestro 2010/2011
Dzięki wprowadzeniu EORI możliwe jest posługiwanie się elektroniczną dokumentacją celną. Tym samym nie jest wymagana dokumentacja papierowa, a ilość formalności towarzyszących importowi zmalała. System EORI skierowany jest do przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych sprowadzających towary spoza Unii Europejskiej.

Do czego służy EORI i kto korzysta z niego na co dzień?

System EORI służy do przyspieszania formalności i operacji celnych. Bezpośrednio korzystają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Działanie systemu znacznie usprawnia procedury i ogranicza pole do pomyłek. System identyfikacji przedsiębiorców efektywnie obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze zajmujące się importem spoza UE, pozwala więc na łatwy dostęp do potrzebnych informacji – zarówno przez przedsiębiorców, jak i jednostki administracji celnej. Jednostki zarejestrowane w systemie otrzymują specjalny numer EORI pozwalający na szybką identyfikację podmiotu.

Czym jest numer EORI i kiedy trzeba go wyrobić?

Obieg towarów dopuszczonych do obrotu wewnątrz Unii Europejskiej nie wymaga rejestracji w EORI, dlatego jest to system skierowany przede wszystkim do firm sprowadzających towary spoza UE bądź eksportujących poza UE. Jeśli przedsiębiorca zamierza w przyszłości importować lub eksportować poza wspólnotę, musi mieć numer EORI.

Numer EORI jest identyfikatorem funkcjonującym na potrzeby celne i wynikającym z ustaw celnych. Dotyczy zarówno importu, jak i eksportu do i z krajów trzecich (np. Chiny, Rosja, USA, a od niedawna także Wielka Brytania).

EORI działa w oparciu o wiele aktów prawnych. Są to między innymi:

  • wspólnotowy kodeks celny;
  • prawo celne;
  • Ustawa o służbie celnej;
  • Ustawa o podatku od towarów i usług;
  • dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Kto musi mieć numer EORI? Czym charakteryzuje się numer?

Z prawnego punktu widzenia, numer musi posiadać każdy podmiot posiadający siedzibę na terenie Unii Europejskiej i planujący import lub eksport towarów. Trzeba wyrobić go jeszcze zanim dokona się pierwszego zakupu poza wspólnotą lub przed pierwszą sprzedażą poza wspólnotę. Numer muszą mieć także podmioty spoza UE, które zamierzają prowadzić import/eksport przez granicę wspólnoty.

Numer charakteryzuje się tym, że jest wydawany tylko raz dla jednego podmiotu i trzeba mieć go już w momencie dokonywania pierwszego zakupu/sprzedaży. Nie ma ogólnej formy numeru – w każdym kraju przyjmuje się inny sposób nadawania go podmiotom. Jedyną wspólną częścią jest kod kraju na początku. W Polsce wzorzec to kod kraju + numer NIP przedsiębiorcy + pięć zer ALBO pięć ostatnich cyfr numeru REGON. Czysto hipotetycznie można więc przyjąć, że kod BBA Transport System przedstawiałby się następująco: PL 113259015796969.

Jeśli podmiot spoza UE rejestruje się w którymś z państw członkowskich, przyznaje mu się numer typowy dla danego kraju z dodatkowym oznaczeniem. Przykładowo, gdyby BBA Transport System nie było polską firmą tylko np. chińskim podmiotem rejestrowanym w Polsce, numer składałby się z kodu, czternastu cyfr i litery Z: PL 12345678987654 Z.

Jak otrzymać numer EORI oraz ile czasu trzeba na niego czekać?

Żeby zarejestrować się w systemie i uzyskać numer, trzeba złożyć wniosek do Centralnej Rejestracji Celnej, urzędu celno-skarbowego, izby administracji skarbowej lub wojewódzkiego urzędu celno-skarbowego. Można zrobić to na dwa sposoby:

  • wybierając się do siedziby odpowiedniej jednostki osobiście
  • wysyłając wydrukowany i wypełniony wniosek na odpowiedni adres pocztą/kurierem

W obu przypadkach będzie konieczna przynajmniej jedna wizyta w urzędzie, służąca potwierdzeniu tożsamości osoby składającej wniosek. Warto więc zwrócić uwagę na możliwą alternatywę: elektroniczną rejestrację w systemie.

Rejestracja w systemie – jak zarejestrować się na platformie PUESC?
Z przyczyn logistycznych, a w momencie pisania tego artykułu także zdrowotnych, najlepszym rozwiązaniem otrzymania numeru jest droga elektroniczna. Zarejestrować się w systemie można korzystając ze specjalnego portalu służącego do zarządzania dokumentacją celną puesc.gov.pl. W portalu znajduje się większość dokumentów i certyfikatów koniecznych do organizacji importu i eksportu.

Rejestracja w systemie EORI i otrzymanie numeru zaczyna się od założenia konta w platformie PUESC.

Krok 1: Rejestracja Osoby Fizycznej

Po aktywacji konta w platformie należy odnaleźć eFormularz Rejestracja_Osoby_Fizycznej. Trzeba go wypełnić (tylko aktywne pola formularza), a następnie wygenerować i wysłać do SISC. Co ważne, w formularzu trzeba pozostawić niewypełnione pole “rejestracja uproszczona”. Następnie trzeba potwierdzić swoją tożsamość – stawić się we wskazanym miejscu z dowodem tożsamości bądź skorzystać z profilu zaufanego e-PUAP. Po potwierdzeniu tożsamości trzeba poczekać na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru IDSISC.

Krok 2:certyfikat celny (jeśli masz profil zaufany e-PUAP lub certyfikat kwalifikowany, możesz pominąć ten krok)

Przed uzyskaniem numeru trzeba wygenerować certyfikat celny. W tym celu wystarczy zalogować się do swojego konta w PUESC, zapoznać się z instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz wykonania podpisu elektronicznego (UWAGA! Jest to dość długa lektura!), a następnie wygenerować certyfikat i postępować zgodnie z komunikatami.

Krok 3: rejestracja podmiotu, czyli nadanie numeru EORI

Zanim uzyska się numer, trzeba upewnić się, że podmiot został zarejestrowany w SISC. Można to sprawdzić wypełniając wniosek Aktualizacja_Podmiotu i wpisując w odpowiednim polu numer NIP w znanej już z opisywanej wcześniej charakterystyki numeru formie: PL + numer NIP podmiotu + pięć zer. Jeśli nie otworzy się okno z wyborem numeru, trzeba wypełnić wniosek Rejestracja_Podmiotu. Przy wypełnianiu tego formularza, żeby otrzymać numer EORI, trzeba zaznaczyć odpowiednie pole oraz opcję “obszar działania – cło”. Po tym pozostaje już tylko wygenerować formularz, podpisać wykorzystując odpowiednią akcję w platformie i czekać na nadanie numerów IDSISC oraz EORI!

Masz numer EORI? Śmiało zacznij importować i eksportować towary!

Skoro wiesz już, czym jest numer EORI oraz jak można go uzyskać, pozostaje już tylko działać w imporcie lub eksporcie. BBA Transport System z przyjemnością pomoże zorganizować transport towarów zarówno po Unii Europejskiej, jak i z krajów trzecich do UE. Regularnie organizujemy proces importowy z Chin, USA, Ameryki Południowej, Wielkiej Brytanii i Azji Południowo-Wschodniej. Oferujemy korzystne cenowo rozwiązania logistyczne i najwyższą jakość obsługi, która od lat jest naszą wizytówką. Skontaktuj się z nami i sprawdź możliwości!

materiał pochodzi od naszego partnera – BBA Transport System


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *