Konferencja nt. Wytycznych OECD – 27 czerwca 2023, godz. 11.00-13.00

Biznes
Biznes
Fot. Pixabay

Zapraszamy do udziału w konferencji nt. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, która odbędzie 27 czerwca 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem konferencji, organizowanej przez polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu, jest upowszechnienie informacji o zmianach wprowadzonych w Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, które obowiązywać będą od 8 czerwca 2023 r.

Jest to ważna informacja dla polskich przedsiębiorców, ze względu na fakt, że Wytyczne OECD są istotnym instrumentem odpowiedzialnego biznesu, które są wskazane jako standard w licznych regulacjach UE dotyczących m.in.: taksonomii, sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz należytej staranności w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych.

Gościem specjalnym konferencji będzie Przewodnicząca Grupy Roboczej OECD ds. odpowiedzialnego biznesu Prof. Christine Kaufmann, która przedstawi informacje na temat procesu aktualizacji Wytycznych OECD.

Osobisty udział w konferencji będzie możliwy po rejestracji poprzez formularz rejestracyjny w terminie do 19 czerwca 2023 r. Projekt programu konferencji przesyłam w złączeniu.

Konferencja będzie także transmitowana na żywo poprzez kanał YouTube MFiPR. Link do transmisji zostanie przekazany Państwu w terminie późniejszym w materiałach promocyjnych wraz z finalnym programem konferencji.

Program konferencji [PDF]


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *