Konferencja nt. Wytycznych OECD – 27 czerwca 2023, godz. 11.00-13.00

Biznes

Zapraszamy do udziału w konferencji nt. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, która odbędzie 27 czerwca 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem konferencji, organizowanej przez polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego […]