Podatek od instytucji finansowych

Projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych został po drugim czytaniu ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych.Projekt w pierwotnej wersji przewidywał opodatkowanie:– aktywów bankowych przewyższających 4 mld zł, w wysokości 0,0325% miesięcznie od kwoty […]